Robert Grund

advokát, zakladatel advokátní kanceláře

Právní oblasti

Občanské právo

Máte problémy se sousedem? Potřebujete vymoci svou pohledávku? Nevíte, jak upravit obsah smlouvy ve Váš prospěch? Vznikla Vám škoda a chcete uhradit újmu? Rádi Vám pomůžeme.

Rodinné právo

Bývalý manžel (-ka) neplatí výživné na Vaše děti? Chcete se rozvést? Váš partner utrácí Váš společný majetek? Chcete své dítě do střídavé péče? Chcete spravedlivé vypořádání společného jmění manželů? Rádi Vám pomůžeme.

Trestní právo

Bylo proti Vám zahájeno trestní stíhání? Stali jste se obětí trestného činu? Máte jít podat vysvětlení k Policii ČR? Váš syn/dcera je ve vazbě? Policie Vám zajistila Váš majetek? Rádi Vám pomůžeme.

Pracovní právo

Dostali jste výpověď? Způsobili jste zaměstnavateli škodu? Nedostali jste svou mzdu? Stal se Vám pracovní úraz? Rádi Vám pomůžeme.

Právo nemovitostí

Sháníte advokátní úschovu? Potřebujete prodat dům, bytovou jednotku či pozemek?

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Roberta Grunda je etablovaná advokátní kancelář sídlící v moderních designových prostorách v centru Brna na Jakubském náměstí. Poskytujeme právní služby v rámci celé České republiky a zejména na území Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a Prahy.

Spokojenost a důvěra klientů je pro nás prioritou. Nabízíme profesionální právní služby s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivému klientovi. Snažíme se o to, aby klienti viděli v naší práci vysokou odbornost, spolehlivost a efektivitu. Víme, že je často zapotřebí nejen vyřešit problém po právní stránce, ale případ potřebuje vnímání i z jiného pohledu. Proto se snažíme porozumět případu jak z pohledu právního, tak také obchodního a lidského a dalším relevantním souvislostem. Samozřejmostí je pro nás pravidelné a srozumitelné informování klienta o postupu a naprostá diskrétnost. V případě potřeby spolupracujeme s renomovanými notáři, exekutory, soudními znalci a dalšími odborníky z oblasti práva, podnikání a občanské sféry.

AK Grund se věnuje všeobecné právní praxi skrze celé české právní prostředí zejména se zaměřením na trestní právo, občanské právo, rodinné právo, korporátní právo, pracovní právo, právo IT. Klientelu advokátní kanceláře tak proto tvoří jak právnické osoby malé, střední i velké působící v různých oblastech podnikání, tak i jednotlivé fyzické osoby. Díky široké nabídce právních služeb advokátní kanceláře AK Grund se efektivně přizpůsobíme Vašim individuálním potřebám. Rádi Vám poskytneme jak komplexní právní služby ve všech Vašich právních věcech, tak jednorázové právní poradenství a zastoupení před soudy a jinými veřejnými orgány.

Co říkají klienti

„S právními službami této advokátní kanceláře jsme dlouhodobě spokojeni.“

Gastro Novotný, družstvo

„S více než 7-letou spoluprací s Mgr. Robertem Grundem jsme velice spokojeni a těšíme se na další spolupráci.“

Tourbus a.s.

„Zadanou práci vždy provedli včas, dohodnuté kvalitě a ceně.“

Ing. David Hrazdil

„V soudním řízení nám vždy pomohli, jak jen to šlo a bylo možné.“

Pavel Sobotka, SP Železobeton s.r.o.

„Neuvážený podpis na právně neověřené smlouvě může mít fatální důsledky. Proto svým podpisem stvrzuji smlouvy, které mi právně ověřuje AK GRUND. Nemusím se pak obávat, že co podepíšu, to se proti mně obrátí. AK GRUND má mou plnou důvěru.“

Ivo Suchánek

„Veškeré úkony, na kterých jsme se dohodli, provedli vždy rychle, bez problému a za dohodnutou cenu.“

FASHION CLUB PRAGUE

„Vždy mi pomohli k mé spokojenosti.“

Petr Máček

Ceník

Typy práva - hodinová sazba

Typ práva obecné právní záležitosti rodinné právo pracovní právo trestní právo
Výchozí hod. sazba bez DPH 1.500,- Kč 1.000,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč *

Hodinová sazba může být upravena s ohledem na časovou náročnost nebo odbornou složitost dané věci.

* V případě trestního práva je také možné poskytnutí úkonové sazby v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, a to dle níže uvedeného tabulkového přehledu (co je úkon právních služeb je stanoveno v předmětné vyhlášce).

Trestní právo - úkonová sazba

Zákonná horní hranice u trestu odnětí svobody u konkrétního trestného činu trestný čin, na který stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 1 rok trestný čin, na který stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let trestný čin, na který stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let trestný čin, na který stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let anebo za který lze uložit výjimečný trest
Výchozí hod. sazba bez DPH 1.000,- Kč 1.500,- Kč 2.300,- Kč 3.400,- Kč

Advokátní kancelář informuje klienta o tom, že odměna za poskytnuté právní služby je určována zpravidla dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž odměna může být dohodnuta jako:

  • hodinová, kdy sazba za jednu hodinu práce představuje částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH,
  • úkonová, tj. fixní odměna za konkrétní službu,
  • podílová, tj. podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby,
  • kombinace shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Dovolujeme si upozornit, že výše odměny se odvíjí od okolností konkrétního případu, jeho náročnosti, požadavků klienta i dlouhodobosti případné spolupráce s klientem.

Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář si dále dovoluje upozornit, že zejména u nových klientů je účtována záloha na právní služby. V případě nutnosti uhradit zálohu je vždy klient před objednáním právních služeb informován o této skutečnosti. Odměna za vykonané právní služby (záloha na právní služby) je klientům fakturována vždy po dohodě s advokátem.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokátní kancelář informuje klienta o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontakt

Mgr. Robert Grund

+420 602 595 498 |

Jakubské náměstí 1
602 00 BRNO

2.patro, zvonek AK GRUND

Otevírací doba

pondělí - pátek 8:00 - 18:00

Kontaktní formulář

Vaše jméno Emailová adresa Telefonní číslo
Zpráva
Všechny položky jsou povinné. Kontaktní
údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.